top of page
  • Yazarın fotoğrafıJEOSTOK Mühendislik

Inklinometre

İnklinometre Nedir?

İnklinometre, jeolojide en çok kullanılan ölçüm sistemlerinden biridir. Heyelan ve iksa sistemlerinin eksenlerinde bulunan düşey sapmaların ölçülmesini sağlayan bir yöntem olarak tanımlanabilir. Bu yöntemde, sondaj deliklerinin eksenlerindeki düşey sapmalar belirlenir. Ölçüm sonucunda elde edilen veriler, trigonometrik fonksiyonlarla açıklanabilecek şekle getirilebilmektedir ve ardışık olarak elde edilen ölçüm sonuçları değişkenlik gösterebilen eğim, derinlik ve yanal hareket oranlarının saptanmasını mümkün kılmaktadır.


İnklinometre Kullanım Alanları

Geoteknik mühendisliğinde sıklıkla kullanılan inklinometre cihazı, milimetre altında hassas ölçü yeteneğine sahiptir. İnklinometre sistemi, özellikle kayma dairesi ve kayma derinliği gibi heyelan özelliklerini tanımlamakta önemli bir yere sahiptir. Aynı şekilde, yanal deformasyonların hızının ve miktarının gözlenmesinde kullanılan bu cihaz derin kazı, açık kazı ve tünel sistemlerinde etkili bir okuma olanağı tanır. Kazık, istinat veya sedde duvarlarındaki deformasyonların belirlenebilmesini mümkün kılan inklinometre fiyat uygunluğu açısından tercih edilir. Proje türü, özelliği ve süresine göre inklinometre cihazı ve fiyatı değişim gösterebilir.


İnklinometre Cihazı Özellikleri

İnklinometre ölçümü yapan cihazlar genel olarak bir algılayıcı ve kayıt cihazından meydana gelir. Ayrıca bu iki araç arasındaki bağlantıyı mümkün kılan bir kablo ya da kablosuz bağlantı araçları mevcuttur. Cihazın algılayıcı bölümünün gövdesinde paslanmaz çelik malzeme kullanılır. Algılayıcının uç ve tepe kısımlarında ise 2’şer tekerlek bulunur. Algılayıcı genel olarak iç kısmına 90 derecelik açı aralığıyla yerleştirilmiş dört kanallı esnek ve dairesel borular içinde devinim gösterir. Bu kısım aynı zamanda elektronik kontrol kutusuna da bağlıdır ve gerçekleştirilen ölçümlerin görsel veriler/grafik formlara dönüştürülmesinden sorumludur. İnklinometre deneyini gerçekleştiren cihazda bluetooth özelliği bulunur. Temel 3 parçanın yanı sıra cihazı meydana getiren bileşenler:


  • Biaxial Probe (Algılayıcı)

  • Kablo

  • Kablo Makarası

  • Kablo Bağlantı Kutusu

  • Okuma alıcı Tablet ve Bataryası

  • Bağlantı Kabloları

  • Şarj Cihazı

Algılayıcıda yer alan bluetooth verici, Tablet’e bağlıdır ve bu sayede gerçekleşen veri akışı anlık olarak ölçümlerin somut hale getirilmesini; sonuç olarak mühendisin okuma yapabilmesini sağlamaktadır.


İnklinometre Neden Yapılır?

Çeşitli yapıların inşasının gerçekleştirildiği süreçte ve süreç tamamlandıktan sonra ilgili ortamda meydana gelebilecek bozulmaların ve şev hareketlerinin analiz edilebilmesi adına inklinometre deneyi yapılır. Bu deney ile zeminin yatay ekseninde gerçekleşen bütün hareketlilikler analiz edilebilmektedir. Peki inklinometre deneyi nasıl yapılır?

İnklinometre Deneyi Aşamaları

Deneyin uygulanabilmesi için yanal ve düşey bozulmaların tespit edilebilmesi adına ilk etapta sondaj kuyuları açılır. Sondaj kuyularına indirilen inklinometre boruları ile kuyu arasında kalan bölgeye enjeksiyon (çimento şerbeti) uygulanır. İnklinometre kuyusunda enjeksiyonun donmasının ardından baz okuma (ilk okuma ya da referans okuma) yapılır. Okuma esnasında ilk etapta algılayıcının üst noktasındaki tekerlek referans yönüne ayarlanır. Aynı zamanda kayıt cihazıyla bağlantı sağlanarak, kuyunun tabanına temas etmesi sağlanır. Algılayıcı tabana indikten sonra, karar verilen ve bu şekilde kayıt cihazına işlenen okuma aralığına göre kablo aracılığıyla yukarı çekilir. Uygun konuma gelindiğinde ise kıskaç yardımıyla sabitlenmesi sağlanır. Kayıt cihazında gösterilen veriler kayıt altına alınır ve bu süreç 0.5 m aralıklı olarak sürdürülür. Baz işlemlerden 1-2 gün sonra ise ilk okuma gerçekleştirilir. Diğer okumalar ise düzenli aralıklarla yapılmaya devam edilir (proje ihtiyacına göre 15 günde 1, 3 ayda 1 vb.). Okuma aralıkları ve okuma sonuçlarına ilişkin değerlendirmeler uzman jeoloji mühendisi tarafından değerlendirilir.

Proteknik, şev stabilitesi ve heyelan araştırmaları başta olmak üzere baraj, kazı, istinat, kazık ve diğer geoteknik uygulamalar kapsamında son teknoloji (MEMS: Micro-Electro-Mechanical Systems / Mikro Elektrik Mekanik Sistem) cihazlar ile inklinometre ölçüm hizmetleri sunmaktadır.Inklinometre Cihaz
İnklinometre Cihazı


Dikey kuyularda inklinometre okumaları yapmak için dizayn edilmiş bu sistem son derece kullanışlıdır.


Bluetooth ile kablosuz veri aktarımı, MEMS teknolojisi içeren probe , şık ve kullanışlı inklinometre okuma alıcı android tablet, 50 cm aralıklarla işaretlenmiş kablosu ile test yapmak artık son derece kolay.


Sistem için geliştirilmiş ver aktarım ve yorum programı Windows tabanlı çalışmakta olup ürün ile birlikte gelmektedir.


Hafif, kompakt, sağlam ve son derece hassas bir sistemdir.


Prob ile kablo makarası arasında veri aktarımı kablosuz olarak yapılır.


Paslanmaz çelikten üretilmiş prob sağlam ve uzun ömürlüdür.


Hassas yaylı prob teker grupları farklı çaplardaki inklinometre borularında test yapmaya imkan tanır.


Metal çentikli özel kablosu ile derinlikte sıfır hata ile tekrarlı ölçüler alınabilir.


Şık tasarıma sahip inklinometre okuma alıcı tablet ile veri almak ve aktarmak çok kolay.


Sistem için özel olarak oluşturulmuş yazılım ile alınan verilerin görüntülenmesi ve grafiklenmesi.

13 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Opmerkingen


bottom of page